Rozwój i Współpraca

Istotne jest by umożliwiać firmom rodzinnym tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy sobą, dawać im wsparcie w budowaniu ich wizerunku związanego z „rodzinnością”.  Należy zwrócić uwagę, że oprócz problemów typowych dla sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw firmy rodzinne stoją przed szczególnymi wyzwaniami. Dlatego Fundusze Europejskie powinny być i są przeznaczane na organizację szeregu szkoleń dla firm rodzinnych w kwestiach takich jak efektywnie budować firmę, jak nią zarządzać, jak budować strategię, jak radzić sobie z ogólną sytuacją na rynku,  jak pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników czy rozwijać nowe technologię etc. Firmy rodzinne mają ogromny potencjał, który wykorzystany w sposób odpowiedni może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej na rynku.

Firmy rodzinne mają bardzo duży wpływ na rozwój gospodarki lokalnej jak i gospodarki państwowej. W dzisiejszej dobie ekonomia lokalna nie jest w stanie rozwijać się bez sprawnie działających i rozwijających się firm rodzinnych, które stanowią fundament silnej gospodarki. Funkcjonowanie firm rodzinnych wymaga współpracy wszystkich grup społecznych realizujących wspólne cele, zarówno na rzecz swojego środowiska lokalnego, jaki całego kraju.