Prawo

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi dominujące środowisko, w którym powstają i funkcjonują przedsiębiorstwa rodzinne. Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest to stan naturalny wynikający z dwóch powodów: ponad 90% ogółu podmiotów gospodarczych to małe i średnie przedsiębiorstwa, a początek działalności większości biznesów związany jest z reguły z niewielkim rozmiarem organizacji. Jak również podaje PARP wielkość firmy jest czynnikiem decydującym o jej formie prawno-organizacyjnej. Wśród firm mikro dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą (86%; małe – 64%, średnie – 36%). Wraz ze wzrostem wielkości firmy na znaczeniu coraz bardziej zyskują inne formy prawne – przede wszystkim spółki z o.o. (odpowiednio: 4%, 10%, 36%) i trochę rzadziej spółki cywilne lub jawne. Ważny jest również fakt, że bardzo duża liczba Polaków wiąże swoją przyszłość z firmami rodzinnymi – chce podjąć pracę w jednej z nich lub założyć własne rodzinne przedsiębiorstwo.

Istotnym problem jest też sukcesja firmom rodzinnym. Co wydaje się próba zarówno dla obecnie zarządzających, jak i przejmującego pokolenia. Część nestorów przekazuje sukcesorom udziały dopiero w testamencie, aby otrzymali je po ich śmierci. Warto jednak zastanowić się nad tym głębiej z punktu widzenia dostosowania stosownej formy prawnej prowadzonej działalności w celu zachowania ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.