Prelegenci

Waldemar Słowik

Waldemar Słowik – Właściciel specjalistycznego gospodarstwa – przekazanego przez rodziców- w którym rozwinął fermę drobiu, dziś jeden z głównych producentów jajek. Jest również właścicielem hotelu o nazwie ” Słowik”. Swoją firmę prowadzi wspólnie z żoną oraz dwiema córkami. Pomimo licznych obowiązków firmowych jest zaangażowany w życie społeczne: członek Polskiej Izby Hotelarskie, Związku Hodowców i Producentów Drobiu, Radny Powiatu dwóch kadencji, Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poniatowej. Za swoją pracę został min. uhonorowany w roku 1991 Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2001 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Jest też wyróżniony jako Działacz Ruch Spółdzielczego oraz Zasłużony Dla Kultury Polskiej.