Prelegenci

Tomasz Zając

Tomasz ZającUrodzony 9 września 1971 r. w Hrubieszowie. Żona Agnieszka, dzieci: Julia i Michał.

Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych: „Samorząd terytorialny” (Lubelski Ośrodek Kształcenia Samorządowego przy Fundacji Rozwoju KUL w Lublinie), „Wycena i szacowanie nieruchomości” (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie), „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny” (Uniwersytet Warszawski), „Zarządzanie projektami społecznymi” (KUL) oraz „Akademia Liderów Samorządowych” (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów, a następnie w Urzędzie Gminy Hrubieszów. W latach 1997-2004 kierował Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie, w latach 2005-14 Sekretarz Gminy Hrubieszów.

Inicjator założenia i prezes (2006-10) Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Członek Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji pozarządowych: Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”, Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych. Sekretarz Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP.

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego poprzedniej kadencji a od 9 grudnia 2011 r. jego Przewodniczący.

Hobby: piłka nożna

Pracę na stanowisku Burmistrza Miasta traktuje jako służbę publiczną mającą na celu uczynienie z Hrubieszowa miasta przyjaznego dla jego mieszkańców oraz inwestorów.