Prelegenci

Paweł Hajduk

Hajduk Paweł – mgr O: Menedżer, przedsiębiorca; B: Kamienna Góra, 01.07.1980; MS: Marlena Hajduk (z d. Ciok) ; Ch: Juliana; E: 1995 – 1999 Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łęcznej; 2007 – 2010 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, kierunek: zarządzanie; 2010 – 2012 Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie, kierunek: zarządzanie; Ca: 2000 – 2011 Sigma SA, praca w dziale handlowym i zarządzie; 2011 – 2013 wiceprezes Zarządu Hajduk Group Sp. z o.o. w Lublinie; od 2013 – nadal, prezes Zarządu Hajduk Group Sp. z o.o.; CO: od 2009 Hajduk Group Sp. z o.o. Obszary działania: górnictwo, energetyka, ochrona środowiska, pozostałe dziedziny techniki; Aw: “Dziennik Gazeta Prawna” – Skrzydła Biznesu 2014 – wyróżnienie dla Hajduk Group Sp. z o.o. w kategorii firma mikro w województwie lubelskim 2014; Urząd Miasta Lublin – nagroda specjalna w konkursie o nagrodę gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2014 w kategorii: innowacyjność; Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości – Zaświadczenie Eko Biuro (Projekt Eko Biuro, w ramach którego powstał plan wdrażania działań proekologicznych w przedsiębiorstwie) 2014; miesięcznik “Forbes” – Diamenty Miesięcznika “Forbes” 2015 dla Hajduk Group Sp. z o.o. w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie lubelskim 2015; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – dyplom dla prezesa Pawła Hajduka w związku z przyznaniem nagrody im. Anieli Hrabiny Potulickiej w kategorii sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu 2015; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Lubelski Certyfikat Rzetelni dla Biznesu – nagroda specjalna dla prezesa Pawła Hajduka za zaangażowanie na rzecz rozwoju Lubelszczyzny jako regionu łączącego świat nauki z biznesem 2015; Me: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów; od 2014 współzałożyciel Lubelskiej Krainy Mechatroniki pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; Ach: nadanie spółce Hajduk Group Sp. z o.o. decyzją Ministra Gospodarki RP statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego 2012; Membership Certificate in British Polish Chamber of Commerce 2013; certyfikat nadania Natowskiego Kodu Gospodarki Narodowej NCAGE 2531H 2013; certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 2013; LS: angielski, niemiecki, rosyjski; H: podróże, sport, motoryzacja, fantastyka, nowe technologie w dziedzinie IT, paintball; Web: www.hajdukgroup.pl