Organizatorzy

Mariusz Filipek

MARIUSZ FILIPEK – radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, budowlanego, samorządu
terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. – 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 r. pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem. Współpracuje m.in. z pismem samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, Rzeczpospolita”, „Forum Samorządowe”, „Serwisem Administracji Samorządowej”, „Inżynierem Budownictwa”, portalem „Onet Biznes”, portalem „prawopl.pl”.