Prelegenci 2017

Marek Zuber

Ekonomista i analityk rynków finansowych.

Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Pracował kolejno jako diler, analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH – PBK. Potem był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, głównym ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego. Był wykładowcą w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych Na Akademii Leona Koźmińskiego, na WSB oraz na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

W 2003 roku rozpoczął także własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe, którą prowadzi do dzisiaj. Zajmuje się inżynierią finansową, głównie w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych. Jest aktywnym inwestorem.