Edycja 2018Prelegenci

Marceli Niezgoda

Marceli Niezgoda – Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Wcześniej pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończył podyplomowe studia poświęcone zarządzaniu funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej).