Prelegenci

Małgorzata Mączyńska

Małgorzata MączyńskaGłówny Specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 1992-1994 pracowała w Funduszu Współpracy w finansowanych z funduszu Phare Programach Rozwoju Sektora Prywatnego oraz Wsparcia i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1995 roku specjalista w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przekształconej w 2000 roku w Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynatorka wielu projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim projektów szkoleniowo-doradczych. Od 2008 roku zajmuje się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Koordynowała projekt Firmy Rodzinne (2008-2011) oraz Firmy Rodzinne 2 (2013-2015). Inicjuje i wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych.