Prelegenci 2017

Maciej Maniecki

Maciej Maniecki – Założyciel i pierwszy Prezes Solet Sp. z o.o. Wieloletni praktyk biznesu, z bogatym doświadczeniem biznesowym, obecnie udziałowiec i współzałożyciel 16 spółek, zasiadający w zarządach lub pełniący rolę Doradcy Zarządu. Inicjator oraz lider licznych projektów wspierających regionalną przedsiębiorczość i rozwój innowacyjności. Był Doradcą Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka w obszarze inwestycji, członkiem Rady Rozwoju Lublina, współzałożycielem i członkiem Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, a także Kanclerzem Lubelskiej Loży Business Centre Club. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu lubelskich jednostek naukowych poprzez zasiadanie w Konwentach Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie