Prelegenci

Krzysztof Komorski

Krzysztof Komorski – urodzony w 1983 r. w Lublinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku socjologia (specjalizacja – polityka społeczna). Od początku drogi zawodowej związany z lubelskim samorządem, gdzie najpierw w Wydziale Organizacji Urzędu Miasta Lublin odpowiadał za obsługę i promocję Rad Dzielnic, a następnie, od połowy 2009 r. za promocję województwa w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. Od 2010 r. kierownik marki “Lubelskie – smakuj życie” odpowiedzialny m.in. za jej tworzenie i wdrażanie. W 2012 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Koordynował współpracę ze środowiskiem biznesu, rozwój lubelskiej strefy ekonomicznej, współpracę ze środowiskiem akademickim i Strategię Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, a także marketing miasta i Lubelski Fundusz Filmowy. Od początku 2014 r. zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta. W styczniu 2015 został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych. Jest żonaty, ma córkę.

Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych kieruje Departamentem Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych.

Prowadzi w imieniu Prezydenta sprawy Miasta w zakresie:

  • kultury, w tym gminnych placówek upowszechniania kultury;
  • sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i komunalnych urządzeń sportowych;
  • relacji zewnętrznych, w tym kreowania relacji z mieszkańcami miasta oraz współpracy z miastami partnerskimi;
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów nieinwestycyjnych oraz ich monitorowanie i promocja;
  • koordynacji i nadzoru oraz organizacji i funkcjonowania miejskiego transportu publicznego;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sprawuje nadzór nad działalnością:
1) Zarządu Transportu Miejskiego;
2) jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania z dziedziny kultury: