Organizatorzy

Krzysztof Hetman

Krzysztof Hetman jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadał za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

Od czerwca 2010 jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.

W dniu 1 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to wybrany został na Posła do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego,  Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.