Prelegenci

dr Robert Zajkowski

dr Robert Zajkowski – Doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Adiunkt w Katedrze Bankowości UMCS. Wykładowca na studiach podyplomowych WSPA w Lublinie. Autor około 50 publikacji z zakresu przedsiębiorczości i finansów, w tym dotyczących firm rodzinnych. Niezależny ekspert i współpracownik Fundacji PAN w Lublinie, Fundacji UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, technologie przemysłowe itp.), zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. Ekspert do oceny strategicznej wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ekspert ds. ekonomicznej w nowej perspektywie RPO WL na lata 2014-2020. Biegły sądowy, autor oraz współautor szeregu analiz sądowych.