PrelegenciPrelegenci

Artur Habza

Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradztwem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie oraz koordynację projektu kluczowego „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.