Prelegenci

Andrzej Maj

Starosta kraśnicki Andrzej Maj od 14 lat jest związany zawodowo z  samorządem. Przez trzy kadencje był radnym w swojej rodzinnej Gminie Kraśnik, pełniąc w niej funkcję członka Zarządu i Przewodniczącego Rady Gminy. Od 2010 r. jest radnym Rady Powiatu w Kraśniku. W 2013 r. został wybrany starostą kraśnickim jako najmłodszy samorządowiec na tym stanowisku w Powiecie Kraśnickim.

Zawodowo przez wiele lat był również związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – najpierw jako kierownik Biura Powiatowego w Kraśniku, a potem zastępca dyrektora ARiMR w Lublinie.

Andrzej Maj jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie i dwóch kierunków studiów podyplomowych: Zarządzania w Agrobiznesie na AR w Lublinie i Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i Instytucjach Publicznych na WSPiA w Lublinie. Jako starosta kraśnicki i samorządowiec skupia się na realizacji inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków unijnych, w czym Powiat Kraśnicki odnosi spore sukcesy. Opowiada się również za ścisłą współpracą samorządu z lokalnym biznesem. W 2014 r. powołano Powiatową Radę Gospodarczą przy staroście kraśnickim. Od 2013 r. Starostwo Powiatowe organizuje Forum Gospodarczo-Samorządowe adresowane do lokalnych przedsiębiorców i samorządowców. Gośćmi Forum byli m.in. Grzegorz Kołodko, Witold Orłowski, Marek Zuber i Robert Gwiazdowski.