Edycja 2017

NA FORUM SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

„Rozwój i współpraca szansą dla firm rodzinnych”

O KONFERENCJI

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym, pod hasłem „Rozwój i współpraca szansą dla firm rodzinnych”.

Jest to już druga edycja Forum, która dzięki zeszłorocznemu sukcesowi cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Naszym celem jest stworzenie dla przedsiębiorców platformy wymiany doświadczeń oraz zachęcanie właścicieli firm rodzinnych do zdobywania wiedzy    i umiejętności, a także stałego poszerzania obszaru działalności. Zależy nam na realnym oddziaływaniu    na rozwój lokalnych przesiębiorstw oraz podtrzymywaniu wartości i tradycji, o jakie opierają swą działalność firmy rodzinne. Pragniemy ponadto motywować do tworzenia innowacji oraz korzystania   z nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji i budowania firmy.

Ufamy, że dzięki współpracy z licznymi firmami rodzinnymi oraz ich otwartości na dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, ponownie, ponad 150 uczestników Forum zdobędzie informacje      na temat optymalnych rozwiązań dla rozwoju prowadzonych działalności gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy!

PROWADZĄCY

Ernest Bodziuch – publicysta oraz dziennikarz radiowy i telewizyjny z dwudziestoletnim stażem w największych polskich redakcjach. Obecnie od dziesięciu lat związany z Telewizją Polsat. Do niedawna gospodarz Biznes Informacji – głównego gospodarczego programu Polsat News. Dziś prowadzący Informacje oraz programy Tematy Dnia i Rozmowa Polityczna. Zajmujący się przede wszystkim tematyką gospodarczą. Autor wielu ekonomicznych felietonów napisanych dla Rzeczpospolitej. Gospodarz debat i konferencji ekonomicznych, oraz wieloletni wykładowca akademicki związany z SWPS – pierwszym prywatnym uniwersytetem w Polsce.

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Tegoroczna edycja Wschodniego Forum Firm Rodzinnych odbędzie się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie. Zadaniem LPNT jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką. Zespół parku pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii. Udostępnia nieruchomości i infrastrukturę techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności. Misją LPNT jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego przez stworzenie platformy dla współpracy lubelskich uczelni, przedstawicieli biznesu i środowiska start-up.

Goście specjalni

Marek Zuber – ekonomista i analityk rynków finansowych.

Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Pracował kolejno jako diler, analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH – PBK. Potem był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, głównym ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego. Był wykładowcą w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych Na Akademii Leona Koźmińskiego, na WSB oraz na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

W 2003 roku rozpoczął także własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe, którą prowadzi do dzisiaj. Zajmuje się inżynierią finansową, głównie w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych. Jest aktywnym inwestorem.

 

 

Wojciech Szeląg – wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach osiemdziesiątych zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych. Uczestnik strajku studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim w 1988 roku W 1992 roku zadebiutował w lokalnym programie informacyjnym „Panorama” w TVP Gdańsk.

Od 1993 roku w Telewizji Polsat, pierwszej prywatnej telewizji ogólnopolskiej. Współtwórca, wydawca i prowadzący jej pierwszego programu informacyjnego „Informacje”. Współtwórca większości programów ekonomicznych emitowanych na antenach Polsatu, Polsat News i Polsat Biznes (wcześniej TV Biznes).

Obecnie w Polsat News prowadzi: „Informacje Polsat News”. W latach 2014-2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej SA. 2014-2015 w Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

ZOSTAŃ...

... Uczestnikiem

... Partnerem lub Sponsorem

PRELEGENCI

DEKLARACJA DLA WSPIERANIA I ROZWOJU FIRM RODZINNYCH

Krzysztof Hetman (Poseł do Parlamentu Europejskiego) oraz Mariusz Filipek (Prezes Stowarzyszenia "Aktywna Europa") mają zaszczyt  poinformować, iż podczas Wschodniego Forum Firm Rodzinnych - edycja 2017  przedstawiciele władz, przedsiębiorców, organizacji non profit oraz  związków przedsiębiorców podpiszą deklarację dla wspierania i rozwoju firm rodzinnych.

Deklaracja stanowi odpowiedź na zgłaszaną przez firmy rodzinne potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy władzami każdego szczebla, organizacjami non profit, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz samymi firmami rodzinnymi.

Głęboko wierzymy, że Deklaracja zapoczątkuje w województwie lubelskim owocną współpracę pomiędzy wskazanymi środowiskami, co skutkować będzie realnym wsparciem działalności prowadzonej przez firmy rodzinne oraz ich rozwojem.

PROGRAM KONFERENCJI

09:00–10:00Rejestracja
10:00–10:30Powitanie gości i uczestników Forum
10:30–11:15Wystąpienie wprowadzające

Strategia Firmy Rodzinnej w czasach chaosu
Bogdan Koczorowski - Ekspert ds. kreowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, Instytut Biznesu Rodzinnego


Sukcesja w firmie rodzinnej - czy musimy osamotnieni pokonywać kryzys zarządzania?
Tomasz Budziak - Wiceprezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Mateusz Sagan - Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Mangerów
11:15–11:45Podpisanie deklaracji dla wspierania i rozwoju firm rodzinnych
11:45–13:15Panel I: Strategia, organizacja i rozwój firmy rodzinnej

Dariusz Brzozowiec - Lider i twórca projektu Polskiej Waluty Lokalnej Zielony
Piotr Kucharczyk, CFA - Dyrektor CMT Advisory Sp. z o. o.
Maciej Maniecki - Założyciel i pierwszy Prezes Solet Sp. z o. o.
dr. hab. inż. Artur Paździor, prof. PL - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie; Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości; Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
Marek Zuber - Ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy
13:15-13:45Przerwa kawowa
13:45–15:15Panel II: Media w promowaniu marki firmy rodzinnej

Klaudia Kraska - Instagramerka, blogerka
Małgorzata Orłowska - Redaktor TVP Lublin
Marek Skowronek - Redaktor naczelny Radia Centrum
Wojciech Szeląg - Redaktor Polsat News
15:15–15:30Podsumowanie Forum

Labor et patientia omnia vincunt

Praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą

Historia vitae magistra (est)

Historia nauczycielką życia

Gutta cavat lapidem

Kropla drąży skałę

Faber est quisque suae fortunae

Każdy jest kowalem swojego losu

Patroni honorowi

Patroni merytoryczni

PATRONI MEDIALNI

Partnerzy