Organizatorzy

Mariusz Filipek

Radca prawny MARIUSZ FILIPEK, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, medycznego, budowlanego, samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 roku asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.